thuế nhà thầu quảng cáo; quảng cáo facebook;quang cao google

DOANH NGHIỆP VIỆT CÓ PHẢI NỘP THUẾ NHÀ THẦU KHI CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK, GOOGLE ?

DOANH NGHIỆP VIỆT CÓ PHẢI NỘP THUẾ NHÀ THẦU KHI CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK, GOOGLE ?

Các hình thức quảng cáo tiếp cận khách hàng ngày càng đa dạng, các doanh nghiệp Việt đã và đang tiếp cận khách hàng bằng cách chạy quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng của Google, Facebook. Việc chạy quảng cáo này ngoài khoản phí trả trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, các công ty Việt còn phải trả thuế nhà thầu bao gồm thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy phần thuế nhà thầu có