Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

1. Dịch vụ kế toán là gì?

Dịch vụ kế toán là một loại hình dịch vụ vừa là pháp lý và vừa là tác nghiệp kỹ thuật. Nó đòi hỏi tuân thủ những yếu tố kỹ thuật (báo cáo lập như thế nào, tính toán như thế nào) và yếu tố pháp lý (phải làm ra những báo cáo đó dựa trên các cơ sở pháp lý nào).

2. Doanh nghiệp thường gặp những vấn đề gì?

 •  Doanh nghiệp muốn cập nhật các thay đổi mới nhất về báo cáo tài chính trong nước và quốc tế.
 • Doanh nghiệp đã quen với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) ở nước sở tại nhưng cần hiểu thêm chuẩn mực kế toán Việt Nam để so sánh.
 •  Doanh nghiệp không xây dựng hoặc chỉ có ít nhân viên kế toán tài chính và cần sự hỗ trợ từ các chuyên gia tài chính giỏi.
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn trong công tác kế toán mà không thể tự mình giải quyết.

3. Dịch vụ kế toán mà FAMA cung cấp bao gồm những gì?

 • Tổng hợp và lập các báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị
 • Soát xét báo cáo tài chính
 •  Xem xét các phần hành kế toán
 • Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán
 • Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Cung cấp nhân viên kế toán và Kế toán trưởng
 • Tư vấn hệ thống kế toán tính giá thành
 • Tư vấn hệ thống kế toán
 • Cung cấp dịch vụ lập sổ sách kế toán

4. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ kế toán của FAMA ?

Với những chuyên gia kế toán nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, được cấp chứng chỉ của Bộ Tài chính, FAMA  cung cấp các dịch vụ kế toán đa dạng cho khách hàng, bao gồm lập sổ sách, lập ngân sách và lập các báo cáo tài chính định kỳ.

Để đáp ứng nhu cầu hội nhập của nền kinh tế và cập nhập liên tục sự đổi mới của hoạt động tài chính kế toán của Việt nam, FAMA  ứng dụng các kỹ thuật, cách tiếp cận, phương pháp tiên tiến khi cung cấp các dịch vụ kế toán cho khách hàng nhằm đảm bảo dịch vụ cung cấp đạt chất lượng tốt nhất.

"FAMA - An tâm quản trị".