Bài Viết

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ LÀ GÌ ? (Internal control system -ICS)

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ LÀ GÌ ? (Internal control system -ICS)

Khi bắt đầu mở một công ty dạng start up nhỏ thì thông thường Giám Đốc (CEO) sẽ quản lý rất nhiều việc từ bán hàng, marketing, nhân sự, kế toán … Con thuyền nhỏ “công ty” sẽ bắt đầu vượt thác ghềnh và chạm mặt với những cơn sóng dữ. Kinh doanh là một công việc đầy thú vị nhưng trong đó ẩn chứa đầy rủi ro. Thiên hạ vẫn nói là muốn làm giàu là cần làm chủ, không nên làm thuê, high risk – high retur

Hướng dẫn trích khấu hao theo thông tư 45/2013/TT-BTC

Hướng dẫn trích khấu hao theo thông tư 45/2013/TT-BTC

45/2013/TT-BTC 1. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 2. Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện đối với từng tài sản cố định (sau đây viết tắt là TSCĐ) của doanh nghiệp.