Bài Viết

DOANH NGHIỆP VIỆT CÓ PHẢI NỘP THUẾ NHÀ THẦU KHI CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK, GOOGLE ?

DOANH NGHIỆP VIỆT CÓ PHẢI NỘP THUẾ NHÀ THẦU KHI CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK, GOOGLE ?

Các hình thức quảng cáo tiếp cận khách hàng ngày càng đa dạng, các doanh nghiệp Việt đã và đang tiếp cận khách hàng bằng cách chạy quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng của Google, Facebook. Việc chạy quảng cáo này ngoài khoản phí trả trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, các công ty Việt còn phải trả thuế nhà thầu bao gồm thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy phần thuế nhà thầu có

09 chứng chỉ, bằng cấp kế toán tài chính dành cho người làm kế toán hoặc nghiên cứu

09 chứng chỉ, bằng cấp kế toán tài chính dành cho người làm kế toán hoặc nghiên cứu

Học là tiền đề cho việc nắm vững tri thức, là cơ sở để tiếp tục phát triển những kiến thức chuyên ngành. Người làm nghề kế toán tài chính trong quá trình làm việc, có thể trang bị cho mình những bằng cấp sau. FAMA trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số bằng cấp phổ biến dành cho những bạn mong muốn làm trong ngành kế toán tài chính.