Khác

09 chứng chỉ, bằng cấp kế toán tài chính dành cho người làm kế toán hoặc nghiên cứu

09 chứng chỉ, bằng cấp kế toán tài chính dành cho người làm kế toán hoặc nghiên cứu

Học là tiền đề cho việc nắm vững tri thức, là cơ sở để tiếp tục phát triển những kiến thức chuyên ngành. Người làm nghề kế toán tài chính trong quá trình làm việc, có thể trang bị cho mình những bằng cấp sau. FAMA trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số bằng cấp phổ biến dành cho những bạn mong muốn làm trong ngành kế toán tài chính.

Một số lưu ý khi ghi tăng giá trị tài sản phần mềm

Một số lưu ý khi ghi tăng giá trị tài sản phần mềm

Trong quá trình sản xuất phần mềm, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển tăng thêm giá trị của tài sản vô hình phần mềm dẫn đến sẽ hạch toán tăng giá gốc phần mềm trên sổ kế toán. Sau đây là một số lưu ý khi tăng giá và hạch toán vào sổ kế toán phần mềm.