Các hiệp hội đã tham gia

Các hiệp hội đã tham gia

1. Hội kế toán quản trị công chứng Anh

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) – Hiệp hội Kế toán quản trị công chứng Anh Quốc – hội nghề nghiệp lớn nhất và đứng đầu trên thế giới về Kế toán quản trị thành lập năm 1919. Năm 2017, CIMA cùng với AICPA (Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ) thành lập Hiệp hội Kế toán công chứng toàn cầu CGMA (Chartered Global Management Accountant) với hơn 650.000 hội viên và học viên trên hơn 180 quốc gia. Chương trình CIMA được xây dựng trên nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu CGMA nên được công nhận rộng rãi trên toàn cầu về quản trị tài chính và quản trị chiến lược.

CIMA

2. Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam VAA là tổ chức xã hội– nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm nghề Kế toán và Kiểm toán ở Việt Nam.

preview image

3. Hội kế toán TP Hồ Chí Minh

Hội kế toán TP.HCM - HAA - là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm kế toán tại TP.HCM

HAA

4. Hội tư vấn thuế Việt Nam

Hội VTCA là tổ chức nghề nghiệp của những người làm dịch vụ tư vấn, kê khai thuế; là đại diện, bảo vệ  các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của  hội viên trong hoạt động nghề nghiệp.

VTCA

5. Webketoan

Webketoan là cộng đồng lớn nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam kết nối những người làm kế toán hoặc có liên quan đến kế toán qua hệ thống mạng

Ông Phan Thanh Nam - Tổng Giám Đốc FAMA là một trong những thành viên sáng lập và hiện là thành viên Ban Quản Trị diễn đàn phụ trách chuyên môn.

logo web ke toan

6. VICA

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam - VICA - là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp của các cá nhân có Chứng chỉ hành nghề Kế toán (APC) hoặc chứng chỉ Kiểm toán viên (KTV) do Bộ Tài chính cấp và các cơ sở, doanh nghiệp dịch vụ kế toán đang hoạt động tại Việt Nam. VICA hoạt động với mục đích quy tụ các cá nhân hành nghề kế toán và các cơ sở, doanh nghiệp dịch vụ kế toán, hỗ trợ, duy trì và phát triển nghề nghiệp kế toán, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ kế toán viên, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho xã hội nhằm góp phần nâng cao tính minh bạch, trung thực và hợp lý thông tin kinh tế, tài chính của nền kinh tế đồng thời củng cố tăng cường năng lực hoạt động, xây dựng Chi hội thành tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp.

vica