Tin mới

Hướng dẫn thuế hộ kinh doanh

Hướng dẫn thuế hộ kinh doanh

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư 40/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/08/2021.