Dịch vụ thuế

Dịch vụ thuế

1. Dịch vụ thuế là gì?

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ về thuế xuất, nhập khẩu và chuyển giá, trợ giúp các khách hàng lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt đến mục tiêu kinh doanh đồng thời giúp cho khách hàng giảm thiểu tác động về thuế đối với các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi thường xuyên cập nhật tới khách hàng những thay đổi mới nhất của các quy định về thuế của Việt Nam và tư vấn cho khách hàng các phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động ở Việt Nam, cũng như cung cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ trong việc đối phó với rủi ro.

2. Những vấn đề mà Doanh nghiệp quan tâm về dịch vụ này là gì?

Chủ doanh nghiệp không chắc chắn hoạt động của mình có tuân thủ với các quy định hiện hành hay không.

 • Chi phí cho việc tuân thủ của doanh nghiệp đang vượt ngoài tầm kiểm soát
 • Các quy định dự thảo có thể làm mất lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Tránh các rủi ro khi quyết toán thuế làm âm lợi nhuận

3. Các dịch vụ thuế mà FAMA  cung cấp

 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế
 • Quản lý rủi ro về thuế
 • Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói
 • Hỗ trợ quyết toán thuế
 • Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ
 • Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập
 • Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế
 • Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế
 • Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính
 • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán
 • Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế

4. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ thuế của FAMA ?

FAMA   hiểu rằng vấn đề thuế là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi luôn ưu tiên đến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm, FAMA  luôn trợ giúp các khách hàng lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt đến mục tiêu kinh doanh đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm thiểu tác động về thuế đối với các hoạt động kinh doanh.

"FAMA sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn".