Thuế

Đại lý thuế là gì ?

Đại lý thuế là gì ?

Bài viết tóm tắt lại những câu hỏi và trả lời cần biết về chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế), giúp các bạn hình dung những điều kiện cần có để thi chứng chỉ.