Hướng dẫn chủ doanh nghiệp truy cập phần mềm dịch vụ kế toán ASP Misa

Hướng dẫn chủ doanh nghiệp truy cập phần mềm dịch vụ kế toán ASP Misa

Chủ doanh nghiệp (khách hàng FAMA) có thể đăng nhập vào ASP Kế toán bằng 2 cách sau:
 
I.Trên máy tính:

A/Nếu khách hàng đã có MISA ID, vui lòng truy cập vào trang https://amisapp.misa.vn đăng nhập bằng "tài khoản chủ doanh nghiệp" và chọn ASP kế toán để truy cập dữ liệu.

B/Hướng dẫn từ đầu nếu khách chưa có MISA ID:

1. Sau khi đặt hàng thành công ASP Kế toán, MISA sẽ gửi thông tin đăng nhập ASP Kế toán cho khách hàng qua email đã đăng ký.

Trường hợp 1: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/hộ kinh doanh đã có ID MISA. Thông báo qua email như sau:


 • Nhấn vào Đăng nhập ngay.
 • Nhập mật khẩu MISA ID(MISA ID là tài khoản đăng nhập của tất cả các ứng dụng của MISA: Amis Accounting, MISA Startbook, MISA SME.NET, MISA meInvoice…)
 
 
 
 • Sau khi đăng nhập, phần mềm sẽ chuyển đến giao diện AMIS PLATFORM, click chuột vào biểu tượng ASP Kế toán

 • Giao diện phần mềm MISA ASP Kế toán hiển thị như sau

Trường hợp 2: Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp/ hộ kinh doanh chưa có có MISA ID. Email thông báo như sau:
 
 
 • Nhấn Kích hoạt tài khoản.
 • Thiết lập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập ASP Kế toán những lần sau và đăng nhập tất cả các ứng dụng khác của MISA), nhấn Xác nhận.

Lưu ý: Sử dụng tài khoản MISA ID đã có hoặc đã thiết lập để đăng nhập ASP Kế toán những lần sau.

 • Truy cập vào trang web AMIS Platform theo đường dẫn https://amisapp.misa.vn/login và điền các thông tin đăng nhập vừa thiết lập.

 • Click chuột vào biểu tượng phần mềm ASP Kế toán.

 • Giao diện phần mềm MISA ASP Kế toán hiển thị như sau

 
 

2.Trên điện thoại:
Tải ứng dụng trên CH PLAY hoặc App Store có tên "ASP kế toán" và đăng nhập bằng "Tài khoản chủ doanh nghiệp" ---
Tài khoản chủ doanh nghiệp là tài khoản ban đầu khi kích hoạt bản quyền (là tà khoản mà mình lên đơn hàng cho khách hàng) bằng email hoặc sđt. Nếu chủ doanh nghiệp chưa kích hoạt tài khoản hay quên mật khẩu thì có thể vào trang https://id.misa.vn bấm quên mật khẩu để đặt lại mật khẩu hoặc kích hoạt.
 

Để đăng nhập vào ứng dụng ASP Kế toán mobile, người dùng thực hiện như sau:

 • Mở ứng dụng ASP Kế toán
 • Nhấn Đăng nhập.
 • Khai báo thông tin: Email/SĐT và mật khẩu. Sau đó nhấn Đăng nhập:

 • Lựa chọn dữ liệu để bắt đầu làm việc và nhấn Hoàn thành.

 • Tại phân hệ Tổng quan, người dùng có thể xem một cách bao quát các thông tin tài chính của doanh nghiệp như tiền mặt, tiền gửi, công nợ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận… Từ đó, nhanh chóng cập nhật tình hình và có được kế hoạch phù hợp.

 • Phân hệ Báo cáo bao gồm hệ thống các báo cáo quan trọng để người dùng có thể xem một cách nhanh chóng và chính xác.

 • Ví dụ như với Báo cáo công nợ khách hàng, người dùng có thể xem chi tiết công nợ đến từng khách hàng, cả số dư cũng như từng khoản phát sinh chi tiết.

 • Để xem thông tin công ty hoặc thay đổi dữ liệu, người dùng bấm chọn Khác..

 • Phần mềm ASP Kế toán mobile còn hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin doanh nghiệp thông qua việc quét Mã số thuế.

 •  Phần mềm sẽ tự động trả về kết quả của đơn vị tương ứng với mã số thuế được tra.

 

Phan Thanh Nam
CEO FAMA

Bài viết tham khảo tài liệu của MISA.