Hướng dẫn cài Microsoft Team và xác thực 2 bước MFA cho tài khoản Guest (khách)

Hướng dẫn cài Microsoft Team và xác thực 2 bước MFA cho tài khoản Guest (khách)

A/Hướng dẫn cài MS Team cho tài khoản Guest:

1/Mở trình duyệt web trên máy tính xách tay và truy cập trang web Microsoft Teams: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

2/Trên trang tải xuống Teams, bạn sẽ thấy các tùy chọn để tải xuống Teams cho các nền tảng khác nhau. Đảm bảo bạn chọn tùy chọn thích hợp cho hệ điều hành của máy tính xách tay (Windows hoặc macOS).

3/Nhấp vào nút "Tải xuống nhóm" để bắt đầu tải xuống.

4/Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy tìm tệp cài đặt đã tải xuống (thường nằm trong thư mục Tải xuống) và nhấp đúp vào tệp đó để chạy trình cài đặt.

5/Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Microsoft Teams. Bạn có thể được nhắc đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chọn các tùy chọn cài đặt. Theo mặc định, Teams sẽ được cài đặt cho tất cả người dùng trên máy tính xách tay.

6/Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy biểu tượng lối tắt cho Microsoft Teams trên màn hình nền hoặc trong menu Bắt đầu (tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn). Nhấp đúp vào biểu tượng để khởi chạy Teams.

7/Khi ứng dụng Teams mở ra, bạn sẽ được nhắc đăng nhập. Vì bạn muốn thiết lập Teams cho người dùng khách, hãy nhấp vào tùy chọn "Đăng nhập bằng tài khoản khác".

8/Trong màn hình đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho FAMA và nhấp vào nút "Tiếp theo".

9/Làm theo lời nhắc để hoàn tất quá trình đăng nhập cho người dùng khách. 

Sau khi đăng nhập, người dùng khách sẽ có thể sử dụng Microsoft Teams trên máy tính xách tay. Họ sẽ có quyền truy cập vào các tính năng và chức năng được cho phép bởi quyền người dùng của họ.