Có cần cập nhật căn cước vào giấy phép đăng ký kinh doanh

Có cần cập nhật căn cước vào giấy phép đăng ký kinh doanh

Trong thời gian qua, trên mạng và văn bản của chi cục Thuế có yêu cầu doanh nghiệp phải cập nhật căn cước công dân gắn chip của người đại diện pháp luật vào giấy phép, chậm nhất ngày 31/03/2023, nếu không sẽ bị phạt. Cụ thể là văn bản của Chi cục thuế Quận Gò Vấp như sau:

ChicucGovap


Tuy nhiên, ngày 21/03/2023, Cục quản lý Đăng ký kinh doanh thuộc Bộ KHĐT đã ra văn bản khẳng định: Cục đã trao đổi với Tổng Cục thuế và Tổng cục Thuế khẳng định không có chủ trương cũng như không gửi thư điện tử hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về nội dung trên.

Tuy nhiên, công ty FAMA vẫn khuyến nghị nếu người đại diện pháp luật sử dụng chứng minh nhân dân cũ đã hết hạn sử dụng thì nên cập nhật số căn cước công dân gắn chip vào giấy phép kinh doanh.

Sau đây là công văn số 43/ĐKKD-GS ngày 21/03/2023 của Cục quản lý đăng ký kinh doanh về việc cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luật.

VanbanCucDKKD


Phan Thanh Nam
CEO FAMA