Ứng dụng kế toán quản trị và tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp SME

Ứng dụng kế toán quản trị và tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp SME

Sáng ngày 17/02, tại văn phòng công ty Bizzi ở khu Sala quận Thủ Đức, #WebketoanHub cùng #Bizzi đồng tổ chức buổi seminar về ứng dụng kế toán quản trị và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp SME. Buổi seminar đã được sự hưởng ứng đông đảo của các chủ doanh nghiệp và một số anh chị làm kế toán. Ông Phan Thanh Nam, Tổng Giám Đốc công ty FAMA đã tham gia với vai trò diễn giả, trình bày những ứng dụng kế toán quản trị áp dụng phù hợp với tình hình thực tế các doanh nghiệp SME, giúp cho doanh nghiệp có thể quản trị chi phí một cách hiệu quả.