Thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu

Thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu

Để thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu cần lưu ý và thực hiện một số thủ tục như sau:

1. Thời điểm thực hiện

Việc đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu chỉ thực hiện vào tháng đầu mỗi quý:

  • Tháng 1,
  • Tháng 4,
  • Tháng 7,
  • Tháng 10

Các thời điểm khác không thực hiện thay đổi nơi KCB ban đầu, quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định.

 

2. Hồ sơ

- Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu số 610 (PGNHS 610)

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

 

3. Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách cơ sở nhận đăng ký KCB khu vực Tp. HCM xem tại đây

Lưu ý, quý anh chị cần xem kỹ nội dung về đăng ký khám chữa bệnh lần đầu trong danh sách. Đối với một số bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh sẽ không nhận đăng ký tăng mới, gia hạn, đổi nơi khám chữa bệnh đối với một số đối tượng cụ thể.

 

4. Phương thức nộp hồ sơ

- Người cùng tham gia BHXH, BHYT nộp hồ sơ cho đơn vị đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT.

- Người chỉ tham gia BHYT nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi nào thuận tiện (trên địa bàn Hồ Chí Minh).