Hội thảo chủ đề Hệ thống kiểm soát nội bộ cho phòng kế toán

Hội thảo chủ đề Hệ thống kiểm soát nội bộ cho phòng kế toán

Chủ Nhật ngày 28/08/2023, ông Phan Thanh Nam, Tổng Giám Đốc công ty FAMA, đồng sáng lập Webketoan đã có buổi giảng chia sẻ kiến thức về Hệ thống kiểm soát nội bộ cho phòng kế toán.

Buổi hội thảo chia sẻ nhiều thông tin giá trị về kiến thức, kinh nghiệm thực tế khi xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp SME.

Hội thảo đã thu hút hơn ba mươi chuyên gia là các anh/chị đang làm kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính, giám đốc tài chính, luật sư.... đang làm việc trong và ngoài nước chia sẻ và tìm hiểu, học hỏi về việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho phòng kế toán.

Link tải tài liệu buổi hội thảo trên Website FAMA