Bài Viết

Đại lý thuế là gì ?

Đại lý thuế là gì ?

Bài viết tóm tắt lại những câu hỏi và trả lời cần biết về chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế), giúp các bạn hình dung những điều kiện cần có để thi chứng chỉ.

09 chứng chỉ, bằng cấp kế toán tài chính dành cho người làm kế toán hoặc nghiên cứu

09 chứng chỉ, bằng cấp kế toán tài chính dành cho người làm kế toán hoặc nghiên cứu

Học là tiền đề cho việc nắm vững tri thức, là cơ sở để tiếp tục phát triển những kiến thức chuyên ngành. Người làm nghề kế toán tài chính trong quá trình làm việc, có thể trang bị cho mình những bằng cấp sau. FAMA trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số bằng cấp phổ biến dành cho những bạn mong muốn làm trong ngành kế toán tài chính.